Pridať do porovnania
Hotel
Motel Duo
Nižný Koniec 761, 023 01 Oščadnica
96%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
JAVAS, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Gabriela Vanková (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 9 => body: 7/10
priemerný nenulový dlh: 726 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1.2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Vanková Gabriela
19,2 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie