Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Slovakia Žilina
Nám. Ľudovíta Štúra 2 010 01 Žilina
45%
Problémové
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
SIRS-Akvizície, a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. George Trabelssie
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SIRS - Akvizície, a.s., IČO: 50647270
9 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie