Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Arman***
Nová Doba 1000, 027 43 Nižná
66%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
OMOSS s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Patrik Filek (90,96%); Marián Murín (9,04%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,1 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 10 245 € => body: 2/10
výsledný bodový zisk: 1.1 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
OMOSS, spol. s.r.o., IČO: 36390151
13,1 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie