Pridať do porovnania
Hotel
Wellness Hotel Diplomat****
1. mája 14, 013 13 Rajecké Teplice
44%
Problémové
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
SIRS - Development, a.s.; IČO: 36751804
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. George Trabelssie (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,75 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 85 => body: 0,49 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 13737 € => body: 0,26 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SIRS - Development, a.s.; IČO: 36751804
Ing. George Trabelssie (SR)
8,75 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie