Pridať do porovnania
Hotel
Hotel a Penzión Grand Matej***
Kammerhofská 5; 969 01 Banská Štiavnica
82%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
HGM s.r.o.; IČO: 31568742
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Ľudovít Kaník (80%); Ing. Darina Kaníková (20%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,33 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 329 => body: 0,03 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 21174 € => body: 0,3 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HGM s.r.o.; IČO: 31568742
Ing. Ľudovít Kaník; Ing. Darina Kaníková
16,33 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie