Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Hrádok
Jelšava, 094 16 Jelšava,
83%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava; IČO: 31685340
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,51 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 4 => body: 0,91 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 124 € => body: 0,6 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava; IČO: 31 685 340
nie
16,51 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie