Pridať do porovnania
Hotel
Wellness Hotel Repiská***
Demänovská Dolina č.31, 031 01 Demänovská Dolina
53%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.; IČO: 36005622
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec PhD. (44,7504554%); 802 menších, neznámych vlastníkov
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,6 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 2 => body: 0,98 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 227 € => body: 0,62 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.; IČO: 36005622
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec PhD.
10,6 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie