Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Park****
Radlinského 21, 026 01 Dolný Kubín
75%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Ing. Martin Klocok (42,86%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SLOVAKIA REAL - IN, a.s.; IČO: 35789638
Ing. Martin Klocok
15 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie