Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Lux***
Námestie Slobody 2; 974 01 Banská Bystrica
78%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
PREASY s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Michaela Kvalichová (50%); JUDr. Patrik Bočkay (50%)
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
FORESPO REALITY 2 a. s.; IČO: 47254807
Ing. Ivan Jakabovič; Ing. Jozef Tkáč
14 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie