Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Royal Diamond
Jahodová 1667/17; 932 01 Veľký Meder
75%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Hochel s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Michal Pupkai (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Pupkai Michal
15 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie