Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Zlatý Kľúčik****
Svätourbanská 27; 949 01 Nitra
70%
Dobré
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Golden Hospitality Services, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ľudovít Macúš (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Golden Hospitality Services, s.r.o.; IČO: 52 645 975
Ľudovít Macúš
14 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie