Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Villa Romaine***
Hlavné námestie 13; 936 01 Šahy
85%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
J & M ALFYTOUR s.r.o.; IČO: 11846071
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Július Antalfi (99,5%); Ing. Július Antalfi ml. (0,09%); Mgr. Mária Murínová (0,41%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Antalfi Július, Murínová Mária
17 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie