Pridať do porovnania
Hotel
Park Hotel na Baračke****
Na Baračke 89, 914 51 Trenčianske Teplice-Baračka
42%
Problémové
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
PARKHOTEL na Baračke, s.r.o.; IČO: 35876263
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Vladimír Mečiar (50%); Magdaléna Gáliková (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,34 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 316 => body: 0,09 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 29325 € => body: 0,25 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Palace, a.s.; IČO: 36008842
Ing. Vladimír Mečiar; JUDr. Magdaléna Gáliková
8,34 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie