Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Zátoka
Holčíkovce 353, 094 05
80%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Ing. Martin Jančáry; IČO: 10667288
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Martin Jančáry
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
1,4 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 5 => body: 0,93 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1341 € => body: 0,46 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Falat Peter, Andrea Falatová
14,4 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie