Pridať do porovnania
Hotel
DoubleTree by Hilton****
Hlavná 1, 040 01 Košice
52%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Interhouse Košice, a.s.; Best Hotel Properties, a.s. (dvaja prevádzkovatelia?); IČO: 31706631
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Peter Korbačka (19,00%); Ing. Peter Remenár (16,20%); Ing. Pavel Pelikán (16,20%); Mgr. Juraj Kalman (16,20%); Ing. Mgr. Miroslav Fülöp (16,20%) ; Ing. Michal Borguľa (16,20%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,33 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 36 => body: 0,78 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 610 € => body: 0,54 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Interhouse Košice , a.s. ; IČO: 31706631
Ing. Peter Korbačka; Ing. Peter Remenár; Ing. Pavel Pelikán; Mgr. Juraj Kalman; Ing. Mgr. Miroslav Fülöp; Ing. Michal Borguľa
10,33 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie