Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Hunter
Revúčka - Pstružné, 050 01 Revúca
81%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
DEŠTRUKPROJEKT s.r.o.; IČO: 45677671
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Július Lapdavský
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,12 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 89 => body: 0,63 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2184 € => body: 0,49 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Lapdavský Július
16,12 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie