Pridať do porovnania
Hotel
Kaštieľ Biela dáma a Čierny rytier
Kluknava 178; 053 51 Kluknava
83%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
EUROCLUB s.r.o.; IČO: 36208337
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Daniela Mikušová (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,69 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 3 => body: 0,98 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 111 € => body: 0,7 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
EUROCLUB s.r.o. ; IČO: 36208337
Mgr. Daniela Mikušová
16,69 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie