Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Eminent***
Bernoláková 1, Zlaté Moravce 953 01
85%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
EMINENT, s.r.o.; IČO: 31445551
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Karol Urban (50%); Štefan Kobes (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,91 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 47 => body: 0,55 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3661 € => body: 0,36 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
EMINENT, spol. s r. o.; IČO: 31445551
Ing. Karol Urban; Štefan Kobes
16,91 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie