Pridať do porovnania
Hotel
Hotel 3stromy
900 01 Modra-Harmónia
91%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
3art, s.r.o.; IČO: 35825910
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Ing. Vladimír Baláž (24,75%); Mgr.art. Ervín Varga (24,75%) (podľa RPO len Baláž); PROPRIETA, a.s. (50,49%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,27 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 52 => body: 0,75 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1460 € => body: 0,52 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
PROPRIETA,a.s.; IČO: 35798858
18,27 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie