Pridať do porovnania
Hotel
Grand Boutique Hotel Sergijo****
Odborárska 4113/7, 921 01 Banka-Ratnovská cesta
88%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
2 b. / 3
čiastočne, na vyžiadanie
SG INVEST, s.r.o.; IČO: 31440801
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Sergej Goďmaš (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,54 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 145 => body: 0,2 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 6935 € => body: 0,34 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SG. INVEST, s.r. o.; IČO: 31440801
Sergej Goďmaš
17,54 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie