Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Zátoka
Holčíkovce 353, 094 05
81%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Ing. Martin Jančáry
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Martin Jančáry
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Falat Peter, Andrea Falatová
13 b. / 16
Spolu
Najhoršie
Najlepšie