Pridať do porovnania
Hotel
Petit Hotel Santé**
Maďarovská 4, 935 87 Santovka
81%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
A.N.E.S., a.s.
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,1 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 15 => body: 6/10
priemerný nenulový dlh: 548 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1,1 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
A.N.E.S., a.s.
16,1 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie