Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Energetik
Zemplínska Šírava - stredisko Kamenec; Kamenec 072 36
78%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
ROAN JOVSA s.r.o.; IČO: 45337004
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Anna Andrejcová (40%); František Andrejco (40%); Mariana Viňanská (20%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,64 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 143 => body: 0,32 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 12519 € => body: 0,32 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ROAN JOVSA s.r.o. ; IČO: 45337004
Anna Andrejcová; František Andrejco; Mariana Viňanská
15,64 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie