Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Bellevue Bardejov***
Mihálov 2503, 085 01 Bardejov-Mihaľov
79%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
HERBAR, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Lew Arie Zelcer; HANALEX LTD.
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,7 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 31 => body: 3/10
priemerný nenulový dlh: 1 286 € => body: 4/10
výsledný bodový zisk: 0.7 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HERBAR, s.r.o.; 35881593
15,7 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie