Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Oko***
Fraňa Mojtu 6; 949 01 Nitra
76%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
OKO Centrum, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Jozef Okoličányi (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 61 => body: 0/10
priemerný nenulový dlh: 29 174 € => body: 2/10
výsledný bodový zisk: 0.2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
DRNZÍKOVÁ Zuzana r.Okoličányiová
15,2 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie