Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Jelen***
Námestie svätého Michala 1, 920 01 Hlohovec
66%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
BNN Group, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Juraj Baumann (51%); Patrik Dubek (49%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 61 => body: 0/10
priemerný nenulový dlh: 18 690 € => body: 2/10
výsledný bodový zisk: 0.2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
AMOS SK s.r.o.; IČO: 36809136
Ján Vidlička, Dana Vidličková
13,2 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie