Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Hron***
Andreja Kmeťa 9, 968 01 Nová Baňa
68%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
FUN club, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Andrea Víglaská
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,6 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 50 => body: 2/10
priemerný nenulový dlh: 1 352 € => body: 4/10
výsledný bodový zisk: 0,6 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
InDevel, s.r.o.; Marián Mihálik, Peter Mihálik
13,6 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie