Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Hradná Brána****
Slovanské nábrežie 15, 841 10 Devín
75%
Dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
INMART a.s.; IČO: 31640591
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Alica Dostálová; František Zvrškovec
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SEAFLY a.s.; IČO: 643777
15 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie