Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Rubín
Centrálna 274, 089 01 Svidník
74%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
MARCG s.r.o.; IČO: 36499838
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mária Ľos-Božiková (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
1,71 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 5 => body: 0,97 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 66 € => body: 0,74 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Mária Ľos-Božiková
14,71 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie