Pridať do porovnania
Hotel
Urpín City Residence***
Cikkerova 5; 974 01 Banská Bystrica
80%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
I V K s.r.o.; IČO: 36054003
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Róbert Rigo (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
I V K s.r.o.; IČO: 36054003
Ing. Róbert Rigo; JUDr. Juraj Koval
16 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie