Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Artin***
Fučíkova 25, 085 01 Bardejov
65%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
ARTIN, s.r.o.; IČO: 31666183
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Dr. Ing. Artem Fecko (58,66%); Ing. Alica Fecková (28,33%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ARTIN, spol. s r.o.; IČO: 31666183
Dr.Ing. Artem Fecko; Ing. Alica Fecková; Ing. Mária Jančovičová; Ing.arch. Adriana Hájková; MUDr. Andrea Štipkalová
13 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie