Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Enchanté
Škultétyho 15, 08001 Prešov
52%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
ENCHANTÉ BUSINESS COMPANY s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Dagmar Čopanová (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,3 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 61 => body: 0/10
priemerný nenulový dlh: 3 548 € => body: 3/10
výsledný bodový zisk: 0.3 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
VÚB Leasing,a.s.; IČO: 31318045
10,3 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie