Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Antares****
Šulekova 1181/15, 811 03 Bratislava
78%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
CARRARO HOTELS, s.r.o.; IČO: 35851759
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
NULL; PhDr. Oľga Völgyiová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,62 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 4 => body: 0,98 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 248 € => body: 0,65 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
CARRARO HOTELS, s.r.o.; IČO: 35851759
Flavio Carraro; Mgr. Katarína Völgyiová
15,62 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie