Pridať do porovnania
Hotel
Holiday Inn Bratislava
Bajkalská 25A, 825 03 Bratislava
42%
Problémové
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
SLOVKARPATIA HOTEL, a.s.; IČO: 43866221
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,32 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 30 => body: 0,81 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1170 € => body: 0,51 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SLOVKARPATIA, s.r.o.; IČO: 30840848
8,32 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie