Pridať do porovnania
Hotel
Crown Plaza Bratislava****
Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava
70%
Dobré
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.; Betśt Hotel Properties, a.s.; IČO: 35838833
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Ivan Jakabovič (45,05%); Ing. Jozef Tkáč (45,05%); Rainbow Wisdom Investments Limited (9,9%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.; IČO: 35838833
Ing. Ivan Jakabovič; Ing. Jozef Tkáč
14 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie