Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Astra***
Prievozská 14A, 821 09 Bratislava
100%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
STH - Stavohotely, a.s.; IČO: 31391621
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Renáta Reháková
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
STH-Stavohotely, a.s.; IČO: 31391621
20 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie