Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Bratislava****
Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava
57%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
City Hotel Bratislava s.r.o.; IČO: 45956316
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. František Hodorovský (100%); Viola Vančová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,34 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 7 => body: 0,92 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3431 € => body: 0,41 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SLOVKARPATIA DANUBE s.r.o.; IČO: 46864971
Ing. František Hodorovský
11,34 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie