Pridať do porovnania
Hotel
Ponteo Activity Park Rusovce****
Starorímska 1a, 851 10 Rusovce
74%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Ponteo s.r.o.; IČO: 44395825
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Rudolf Kubička (50%); Ing. Václav Klein (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,74 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 111 => body: 0,38 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 6888 € => body: 0,36 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Cloud consulting s.r.o.; IČO: 36668028
Ing. Rudolf Kubička; Ing. Václav Klein
14,74 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie