Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Družba****
J. Hollého 698/1; 07101 Michalovce
73%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Bussines Hotel DRUŽBA s.r.o.; IČO: 51342171
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Andrej Pekarik
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,64 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 119 => body: 0,32 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 12822 € => body: 0,32 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Bussines Hotel DRUŽBA s.r.o.; IČO: 51342171
Ing. Juraj Hässler
14,64 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie