Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Arman***
Nová Doba 1000, 027 43 Nižná
74%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
OMOSS s.r.o.; IČO: 36390151
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Patrik Filek (90,96%); Marián Murín (9,04%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,82 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 64 => body: 0,48 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 7187 € => body: 0,34 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
OMOSS, spol. s.r.o., IČO: 36390151
14,82 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie