Pridať do porovnania
Hotel + Kongres
Hotel Park****
Radlinského 21, 026 01 Dolný Kubín
74%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
SLOVAKIA REAL-IN, a.s.; IČO: 35789638
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Ing. Branislav Klocok (41,67%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,87 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 2 => body: 0,99 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 8 € => body: 0,88 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SLOVAKIA REAL - IN, a.s.; IČO: 35789638
Ing. Martin Klocok
14,87 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie