Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Arli***
Hviezdoslavova 2556/63, 905 01 Senica
73%
Dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
NORTH REALITY, s.r.o.; IČO: 36245828
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mirco Stoppani (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,67 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 4 => body: 0,97 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 65 € => body: 0,7 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
NORTH REALITY , s.r.o.; IČO:36245828
Mirco Stoppani
14,67 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie