Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Sebastian u Hoffera***
Dukelská 4; 900 01 Modra
72%
Dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Batar s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
János Kiss (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,4 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 50 => body: 2/10
priemerný nenulový dlh: 10 186 € => body: 2/10
výsledný bodový zisk: 0.4 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ELIZABETH Slovakia, s.r.o.; IČO: 36655503
Zuzana Fialová; Ing. Alžebeta Polčičová
14,4 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie