Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Slnečný Dvor**
Pekárenská 4; 071 01 Michalovce
100%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
AGROSPOL s.r.o. Michalovce; IČO: 31675131
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Daniel Kraus (48,875%); Werner Friedrich Hofreiter (48,875%); Roger Schwarz (2,25%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
AGROSPOL s.r.o. Michalovce, IČO: 31675131
Daniel Kraus (Nemecko); Werner Friedrich Hofreiter (Nemecko)
20 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie