Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Slovakia Žilina
Nám. Ľudovíta Štúra 2 010 01 Žilina
50%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
SIRS-Akvizície, a.s.; IČO: 50647270
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. George Trabelssie
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 63 => body: 0,58 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3010 € => body: 0,43 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SIRS - Akvizície, a.s., IČO: 50647270
10 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie