Pridať do porovnania
Hotel
Eurohotel Laborec*
Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce
73%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
EUROHOTEL LABOREC s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Alexander Černega (100%); https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/27690
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,5 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 49 => body: 2/10
priemerný nenulový dlh: 3 439 € => body: 3/10
výsledný bodový zisk: 0.5 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Firdová Dominika
14,5 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie