Pridať do porovnania
Hotel
Hotel u Leva***
Námestie Majstra Pavla 25, 054 01 Levoča
85%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
COMPOSTELA s.r.o.; IČO: 47755661
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
MUDr. Vladimír Petroci (40%); PhDr. Jana Petrociová (40%); Matej Petroci (20%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,01 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 51 => body: 0,62 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2112 € => body: 0,39 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Petroci Vladimír, MUDr
17,01 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie