Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Relax***
Slnečné jazerá - sever 2601, 903 01 Senec
57%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
MABOM s.r.o.; IČO: 44974655
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Jaroslav Šutarík (50%) (podľa RPO len Katarína Šutaríková); Ing. Katarína Šutaríková (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,42 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 11 => body: 0,9 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1008 € => body: 0,52 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Šutarík Jaroslav, Ing.; Šutaríková Katarína, Ing.
11,42 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie