Pridať do porovnania
Hotel
Hotel X-BIONIC®
Dubová ulica 33;
68%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
X-BIONIC® SPHERE a.s.; IČO: 46640134
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Viera Hoffmanová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,61 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 5 => body: 0,97 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 245 € => body: 0,64 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
X-BIONIC® SPHERE a.s.; 46640134
13,61 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie