Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Jantár
Kúpeľná 98, 962 71 Dudince
69%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Hotel Jantár Dudince s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Ladislav Maďar (33%); Ing. Ľudovít Šulák (33%); Ing. Ondrej Pavlov (33%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,7 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 30 => body: 4/10
priemerný nenulový dlh: 3 977 € => body: 3/10
výsledný bodový zisk: 0.7 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Hotel Jantár Dudince s. r. o.; IČO: 45445176
Ing. Ladislav Maďar; Ing. Ľudovít Šulák; Ing. Ondrej Pavlov
13,7 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie